​   

København S

Amagerbrogade 96

2300 København S​

Tlf.: 32 55 13 11

​     

Kastrup

Kamillevej 4

2770 Kastrup

Tlf.: 32 55 13 10

     

Første gang hos kiropraktoren​

Ved den første konsultation vil kiropraktoren optage en anamnese. Det vil sige patientens sygehistorie. Dette gøres for at lokalisere problemet således, at kiropraktoren kan danne sig et helhedsindtryk af patienten. Derved kan de rette undersøgelser iværksættes. Skønner kiropraktoren, at problemet ligger indenfor det kiropraktiske behandlingsområde udføres en objektiv undersøgelse, der kan bestå af: røntgen undersøgelse, neurologisk undersøgelse, ortopædisk undersøgelse, blodtryk og puls, undersøgelse af musklernes og ryggens bevægelighed og funktion etc.

På baggrund af disse undersøgelser og anamnesen fastslås problemets præcise karakter og der stilles en diagnose. Viser problemet sig at være uden for det kiropraktiske behandlingsområde, kan kiropraktoren i samråd med patientens egen læge tilse, at de relevante undersøgelser iværksættes.​

Hvad er målet med den kiropraktiske behandling?

Målet med den kiropraktiske behandling er, at genetablere en normal funktion af kroppens led og muskler. Bevæger leddene sig normalt, vil der under normale omstændigheder ikke opstå sekundære irritations tilstande omkring nerverne (fx iskias-smerter), og muskulaturen vil ikke blive anspændt og øm. Således kan der skabes balance i bevægeapparatet, så kroppen kan komme af med generne (smerter, ømhed, stivhed, spændinger etc.).

Kiropraktisk behandling er altså ikke en direkte smertebehandling. Generne er symptomer på at kroppen ikke fungerer, som den skal. Lindringen kommer, når kroppen igen fungerer normalt. Derved er årsagen, og ikke symptomet, blevet behandlet.

Hvori består den kiropraktiske behandling?

Behandlingen består af såkaldte led frigørende manipulationer samt muskelterapi teknikker.

Ved manipulationsbehandlingen løsner kiropraktoren det fastlåste led op med en hurtig, præcis og meget lille bevægelse af leddet i en specifik retning. Folk, som har været til kiropraktor og fået behandling, kalder det ofte ”at blive knækket”.

Drejer det sig om et led i lænden, lægges patienten i såkaldt sideleje. Det foregår stille og roligt og sædvanligvis fuldstændigt smertefrit. Stort set alle kan placeres i denne stilling uanset deres gener i ryggen. Først når kroppen er i stilling udfører kiropraktoren den egentlige manipulation, som er det hurtige lille ryk, der løsner leddet op. Eftersom bevægelsen er så lille, er det sjældent forbundet med nævneværdigt ubehag.

Drejer det sig om behandlingen af nakken kan patienten enten ligge på ryggen eller sidde op. Igen placerer kiropraktoren rygsøjlen (altså nakkerygsøjlen) i den korrekte stilling, som ofte er med let drejning af hovedet samt lidt sidebøjning. Dette er ligesom for lænden helt smertefrit og gøres stille og roligt. Når leddet er i stilling foretages det lille ryk, der lyder et lille knæk og behandlingen er overstået.

En stor del af de kiropraktiske patienter, som behandles på denne måde, synes at det er behageligt og får en umiddelbar positiv reaktion.​

​Kontakt klinikkerne:​​

København S

Amagerbrogade 96

2300 København S

Tlf.: 32 55 13 11

kirop@kirop.dk

Telefon- og åbningstider:

Mandag: 07.00 - 18.00 (telefon lukket 13-14)

Tirsdag: 07.30 - 19.00 (telefon lukket 13-14)

Onsdag: 07.00 - 17.00 (telefon lukket 13-14)

Torsdag: 07.30 - 19.00 (telefon lukket 13-14)

Fredag: 07.00 - 17.00 (telefon lukket 13-14)

Kastrup

Kamillevej 4 (Tårnby Sundhedshus)

2770 Kastrup

Tlf: 32 55 13 10

kirotaarnby@gmail.com

​Telefon- og åbningstider:

Mandag: 07.00 - 17.00

Tirsdag: 08.00 - 19.00

Onsdag: 07.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 19.00

Fredag: 07.00 - 15.00