​   

København S

Amagerbrogade 96

2300 København S​

Tlf.: 32 55 13 11

​     

Kastrup

Kamillevej 4

2770 Kastrup

Tlf.: 32 55 13 10

     

Links / Spørgsmål​

Her kan du finde svar på nogen af de mest hyppige spørgsmål vi får stillet hos os før og under behandling. 

Ud over det kan du finde både relevante og relaterede link som følger (siden åbner i nyt vindue):​​

Ris / Ros:

Som patient eller pårørende til en patient hos os, har du altid mulighed for at komme med ris eller ros. Det kan dreje sig om feedback på din behandler eller andet klinikpersonale. Vi kan bruge begge dele til at blive bedre eller blive ved med at gøre noget, som du synes er godt. Du er meget velkommen til at give os din feedback på email (kirop@kirop.dk) eller du kan lægge en anonym seddel i vores postkasse, der hænger i gangen ved hoveddøren.

Information om røntgenstråling

​I forbindelse med udredning af problemer i bevægeapparatet kan det være nødvendigt at anvende røntgenundersøgelse. Ved at følge nedenstående link, kan du læse mere om risikoen ved brug af lav-dosis røntgenstråling.

Røntgenstråling

Dansk Kiropraktor Forening
www.danskkiropraktorforening.dk

Kiropraktorguide.dk - mere viden om kiropraktik
www.kiropraktorguide.dk

Sundhed.dk - den direkte vej til sundhedsvæsenet
www.sundhed.dk

Gigtforeningen.dk

www.gigtforeningen.dk​​

Dine rettigheder som patient

Patientrettigheder

Utilsigtede hændelser

Utilsigtede h​ændelser

Privatlivspolitikker

Privatlivspolitikker

Styrelsen for Patientsikkerhed

Tilsynsrapport

Hvad er kiropraktik?

Kiropraktor betyder ”en der behandler med hænderne”. Udover behandling forestår kiropraktoren også røntgenundersøgelse, klinisk undersøgelse, diagnostik (det at kunne finde ud af hvad patienten fejler) og rådgivning, fx træningsvejledning.

Hvordan forløber en konsultation hos kiropraktoren?

Når du møder op til din aftalte konsultation, vil kiropraktoren efter grundig samtale, undersøgelse og evt. røntgenundersøgelse stille en diagnose; dvs. finde årsagen til dine gener. Kan netop dine problemer afhjælpes med kiropraktik, vil du blive tilbudt et behandlingsforløb.

Hvad kan en kiropraktor behandle?

De fleste smertetilstande og andre gener i bevægeapparatet, dvs. led, muskler og ledbånd. Fx hovedpine, ischias, rygsmerter, muskelømhed for at nævne nogle få. Kiropraktorer behandler også sportsskader, fx forstuvninger og fibersprængninger.

Gør det ondt at blive kiropraktisk behandlet?

Behandling hos en kiropraktor er for det meste smertefri og i modsætning til hvad mange tror, aldeles udramatisk. Manipulationsbehandling ledsages dog ofte af en lille knæklyd, som nogle finder ubehagelig. Kort fortalt skyldes det, at behandlingen kortvarigt overkommer det undertryk, der er i de fleste led, hvorved der dannes og frigives nogle luftbobler, som ledsages af et hørbart knæk. Lyden skyldes altså ikke at noget skurrer, brækker eller rives over, men noget så udramatisk som luftbobler.

Er kiropraktik farligt?

Nej! Flertallet af effektive behandlingsformer har bivirkirkninger. Nogle oplever en ømhed efter behandlingen, men denne overskygges oftest af de smerter man har i forvejen. De mere alvorlige bivirkninger er meget sjældne, især sammenlignet med risikoen ved andre behandlingsformer som medicin og operationer.

Skal man have en henvisning fra lægen, for at få tilskud til kiropraktisk behandling?

Nej!

Hvad er forskellen på en kiropraktor og en fysioterapeut?

Uddannelserne og overenskomsterne for kiropraktik og fysioterapi er forskellige. Hvis du selv ønsker at læse det kan du benytte de nedentående links.

Kiropraktoren er unik i det danske sundhedsvæsen da kiropraktoren er den eneste faggruppe der har kompetencer til selv at foretage den fulde udredning og behandling af patienten. En kiropraktor kan selv foretage klinisk undersøgelse, røntgenundersøgelse, vurdering af røntgenundersøgelsen, udarbejde en behandlingsplan samt gennemføre behandlingsforløbet. Man har altså her kun kontakt til én fagperson.

Basisuddannelse:

Kiropraktor: 3-årig bacheloruddannelse samt 2-årig kandidatuddannelse på universitetet + 1-årig turnusuddannelse i praksis

Fysioterapeut: 3½-årig bacheloruddannelse

Kiropraktoruddannelsen: http://www.sdu.dk/uddannelse/bachelor/klinisk_biomekanik

Fysioterapeutuddannelsen: http://ucsj.dk/uddannelser/fysioterapeut/

Overenskomst - kiropraktik

Overenskomst - fysioterapi

Hvem kan behandles?

Alle uanset alder, sygdom eller handicap.

Er det rigtigt man kan få "løse led" eller "slidgigt" af at blive kiropraktisk behandlet?

Nej. I modsætning til rygterne har flere undersøgelser påvist, at man ikke får ”løse led” eller ”slidgigt” af manipulationsbehandling. Derimod normaliseres leddenes og musklernes funktionsevne, så patienten bliver fri for de problemer, der generer eller gør ondt.

Er der videnskabelige undersøgelser, der dokumenterer effekten af kiropraktisk behandling?

Ja, der er flere videnskabelige undersøgelser, der dokumenterer effekten af kiropraktisk behandling.

Er kiropraktik anderkendt?

Ja, kiropraktorer er autoriseret på lige fod med læger og tandlæger.

Kan man få tilskud til behandling?

Ja, den offentlige sygesikring og privatforsikringen Danmark yder tilskud til kiropraktisk behandling.

Samarbejder kiropraktorer med læger?

Ja, læger og kiropraktorer er forpligtiget efter lovgivningen til at samarbejde for patientens bedste.

Hvor lang tid tager det at blive kiropraktor?

Uddannelsen som foregår ved Syddansk Universitet er nomineret til 5 år, derudover skal lægges 1 år i turnus.

Skal man bruge is eller varme?

Kiropraktorer anbefaler is til akut opståede smerter og irritationstilstande med hævelse. Ved længerevarende ømhed kan man med fordel benytte varme.

Er det vigtigt at få hurtig behandling?

Jo før man får behandling, jo hurtigere kan man blive ”rask”. Nogle lidelser fx rygsmerter kan godt gå over af sig selv i løbet af et par dage, men det er vores erfaring, at ubehandlede rygsmerter ofte vender tilbage.

Hvor mange behandlinger kan kroppen/leddene tåle?

Der er ingen begræsninger.

Hvad koster en behandling hos kiropraktorerne?

Se under priser for mere information.

Hvorfor får man ondt i ryggen?

Det vides ikke med sikkerhed, men der er sandsynligvis flere årsager til det. Der bruges mange ressourcer verden over indenfor rygforskning, som også mange kiropraktorer deltager i. (Efterhånden som forskningsresultater besvarer spørgsmålet, vil din kiropraktor være orienteret).

Hvorfor siger det "knæk"?

Manipulationsbehandling ledsages ofte af en lille knæklyd. Kort fortalt skyldes det at behandlingen kortvarigt overkommer det undertryk der er i de fleste led, hvorved der dannes og frigives nogle luftbobler som ledsages af et hørbart knæk. Lyden skyldes altså ikke at noget skurrer, brækker eller rives over, men noget så udramatisk som luftbobler.

Hvorfor bør man træne?

Af grunde til at træne er der mange. Ud over den psykiske gevinst i form af øget velvære er der også de rent fysiske som f. eks. øget styrke og koordination af muskler, led og bruskskiver. Bedre kondition og stærkere knogler i form af øget indhold af knoglemineraler. Træning kan altså genoprette tabt form og funktion af muskler og ledforbindelser, og derved reducere de begrænsninger man rent aktivitetsmæssigt har pålagt sig selv i hverdagen, samt mindske risikoen for tilbagefald af smerter.

Kan kiropraktik afhjælpe hovedpine?

Flere typer hovedpine kan afhjælpes ved kiropraktisk behandling. Den nyeste forskning viser, at ved hovedpine der starter i nakke og evt. stråler fremover, er kiropraktisk behandling meget effektiv.

Min mor lider af knogleskørhed - kan hun tåle kiropraktisk behandling?

Ja. Der findes forskellige kiropraktiske behandlingsteknikker som kan benyttes.

Jeg er hypermobil, kan jeg så tåle kiropraktik?

Ja, selv om man er hypermobil kan man plages af ledlåsninger som alle andre. En kiropraktor vil derfor kun behandle de led, som har indskrænket bevægelighed.

Kan en discus prolaps behandles kiropraktisk?

Ja, en discus prolaps er ingen hindring for kiropraktisk behandling. Ved en større prolaps samarbejdes der med egen læge og eventuelt hospital eller neurolog.

Hvordan ser kiropraktoren på andre handlingsformer?

Kiropraktoren er generelt positivt indstillet overfor alternativ medicin, såsom akupunktur, zoneterapi og homøopati.

Er det farligt for spædbørn at blive kiropraktisk behandlet?

Nej. Behandlingen er meget blid og nænsom. Den består af lette tryk og massage, og er normalt ikke forbundet med gener eller ubehag for barnet. I modsætning til rygterne er der aldrig konstateret skader ved kiropraktisk behandling af spædbørn.

​Kontakt klinikkerne:​​

København S

Amagerbrogade 96

2300 København S

Tlf.: 32 55 13 11

kirop@kirop.dk

Telefon- og åbningstider:

Mandag: 07.00 - 18.00 (telefon lukket 13-14)

Tirsdag: 07.30 - 19.00 (telefon lukket 13-14)

Onsdag: 07.00 - 17.00 (telefon lukket 13-14)

Torsdag: 07.30 - 19.00 (telefon lukket 13-14)

Fredag: 07.00 - 17.00 (telefon lukket 13-14)

Kastrup

Kamillevej 4 (Tårnby Sundhedshus)

2770 Kastrup

Tlf: 32 55 13 10

kirotaarnby@gmail.com

​Telefon- og åbningstider:

Mandag: 07.00 - 17.00

Tirsdag: 08.00 - 19.00

Onsdag: 07.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 19.00

Fredag: 07.00 - 15.00